Bars

Bars lär dig att ta emot och är utgångspunkten i ACCESS CONSCIOUSNESS. Det finns 32 barspunkter på huvudet och när dessa aktiveras frigörs och raderas invanda, begränsande mönster. Det är som att ta allt du har i papperskorgen och trycka på delete.

Dain Heer och Gary Douglas (skapare och medskapare av Access Consciousness) hade den stora äran att presentera Access Consiousness och Bars för neuroforskaren Dr. Jeffrey L. Fannin, som har analyserat hjärnor och kognition i 15 år. Han bestämde sig för att göra en improviserad analys av vad som sker i hjärnan efter en enda Bars session. De upptäckterna han gjorde var så fenomenala att han knappt trodde sin ögon! Här är en video där han presenterar resultaten…